Cần coi trọng kênh phân phối truyền thống

Cần coi trọng kênh phân phối truyền thống

Việc TP.HCM cho phép một số chợ đầu mối, chợ truyền thống hoạt động trở lại với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 đã cho thấy rõ vai trò của kênh phân phối truyền thống trong việc cung ứng thực phẩm. Thời gian tới, Nhà nước cần có những ...
Nhiều giải pháp giải ngân vốn vay cho hộ nghèo

Nhiều giải pháp giải ngân vốn vay cho hộ nghèo

Tuy nhu cầu vay của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khá lớn nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Khánh Hòa lại khó giải ngân vốn vay cho nhóm đối tượng này. Nguyên nhân chính là hộ nghèo không có phương án sản xuất kinh doanh.
Nông dân cầm cự để vượt qua chuỗi ngày nông sản rớt giá

Nông dân cầm cự để vượt qua chuỗi ngày nông sản rớt giá

Việc hạn chế đi lại giữa các địa phương cũng như đóng cửa các chợ do tác động của dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến việc tiêu thụ nông sản và đời sống của người nông dân. Để vượt qua giai đoạn khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, người ...