Việt Nam - Hàn Quốc: Sẵn sàng cho mối quan hệ sâu sắc hơn

Việt Nam - Hàn Quốc: Sẵn sàng cho mối quan hệ sâu sắc hơn

Việc nâng cấp mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sẽ giúp quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước được đẩy mạnh hơn nữa. Ông Hong Sun - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham) trả lời phỏng vấn của Thời báo ...