EU 'bật đèn xanh' dùng sâu bột làm thực phẩm

EU 'bật đèn xanh' dùng sâu bột làm thực phẩm

Bữa ăn của các gia đình tại châu Âu sẽ trở nên đa dạng hơn với nhiều món ăn từ côn trùng sau khi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/5 nhất trí dán nhãn sâu bột (ấu trùng của bọ cánh cứng Tenebrio molitor) là “thực phẩm mới” an toàn ...