Tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, gây đình trệ sản xuất, đứt gẫy chuỗi cung ứng… tác động đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trước bối cảnh đó, một trong những giải pháp được đưa ...
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là đơn vị có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là đơn vị có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vinh dự là đơn vị có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và có nhiều điển hình được biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, ...