A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

Sáng 21.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được kết nối 40 điểm cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự nhất trí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Từ đó phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu trên cần có sự tham gia của các cấp, các ngành của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học đóng vai trò rất quan trọng.

Do đó, Hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng cho đội ngũ văn, nghệ sĩ trí thức cả nước; tạo sự thống nhất ý trí quyết tâm chính trị, thúc đẩy nâng cao hiệu quả của hoạt động trong văn hoá sáng tạo trí thức; tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao thiết thực.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc, nghiêm túc và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, công việc thường xuyên phải thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật có chất lượng cao, có tính Đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trong quá trình nghiên cứu, các đại biểu cần chú ý các nội dung chuyên sâu của văn kiện Đại hội XIII của Đảng, những quan điểm của Đại hội về văn hoá, văn nghệ, khoa học kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới...

Ông Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo chuyên đề: "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hoá, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới".

Tiếp đó, TS Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo chuyên đề: "Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo".


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan