Vốn thực hiện FDI 7 tháng đầu năm tăng 3,8%

Vốn thực hiện FDI 7 tháng đầu năm tăng 3,8%

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,8%, được coi là "điểm sáng" trong bức tranh FDI 7 tháng qua. Vốn FDI đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo là nhiều nhất.
USTR quyết định dỡ bỏ đe dọa thuế quan đối với Việt Nam

USTR quyết định dỡ bỏ đe dọa thuế quan đối với Việt Nam

Ngày 23/7/2021, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết họ đã quyết định không có hành động thuế quan nào đối với Việt Nam sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt được thỏa thuận với Bộ Tài chính Mỹ không thao túng tiền tệ để có lợi thế xuất khẩu.
'Bước đệm' thu hút FDI hậu COVID-19

'Bước đệm' thu hút FDI hậu COVID-19

Việc Việt Nam nằm trong tốp 20 nền kinh tế dẫn đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xem là "bước đệm" để chúng ta chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tới hệ thống chính sách nhằm hấp dẫn dòng vốn này khi nền kinh ...