Lần đầu tiên trong 7 tuần, số ca mắc COVID-19 tăng trở lại

Lần đầu tiên trong 7 tuần, số ca mắc COVID-19 tăng trở lại

Tuần qua đánh dấu lần đầu tiên trong bảy tuần số ca mắc COVID-19 tăng trở lại. Trong khi vaccine tiếp tục được phân phối, người đứng đầu WHO nhấn mạnh vaccine chỉ hỗ trợ cứu mạng, do đó việc các nước phụ thuộc vào vaccine để phòng dịch là quan điểm ...