Thu hút lao động chất lượng cao cho hợp tác xã

Thu hút lao động chất lượng cao cho hợp tác xã

Những năm gần đây các hợp tác xã (HTX) có sự phát triển nhưng chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy giải pháp nâng cao chất lượng và thu hút nhân lực chất lượng cao đang được các HTX chú trọng.
Điều kiện chồng được trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Điều kiện chồng được trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Trường hợp sinh con nhưng người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hoặc chỉ có cha tham gia BHXH và cha đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở ...