Thu hút lao động chất lượng cao cho hợp tác xã

Thu hút lao động chất lượng cao cho hợp tác xã

Những năm gần đây các hợp tác xã (HTX) có sự phát triển nhưng chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy giải pháp nâng cao chất lượng và thu hút nhân lực chất lượng cao đang được các HTX chú trọng.
Lần đầu tiên trong 7 tuần, số ca mắc COVID-19 tăng trở lại

Lần đầu tiên trong 7 tuần, số ca mắc COVID-19 tăng trở lại

Tuần qua đánh dấu lần đầu tiên trong bảy tuần số ca mắc COVID-19 tăng trở lại. Trong khi vaccine tiếp tục được phân phối, người đứng đầu WHO nhấn mạnh vaccine chỉ hỗ trợ cứu mạng, do đó việc các nước phụ thuộc vào vaccine để phòng dịch là quan điểm ...