A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 đạt 6 - 6,5%

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6 - 6,5%.

 

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020. Qua đó, Chính phủ đánh giá: Cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch Covid-19, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội.

Thêm vào đó, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng đạt chỉ tiêu Quốc hội giao dưới 4%, ở mức 3,96%. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Đối với tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện các kịch bản tăng trưởng và phương án chỉ đạo điều hành đến cuối năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Ngoài ra, theo báo cáo Bộ KHĐT trình Thủ tướng, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6 - 6,5%. Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Ban Cán sự đảng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Đối với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Chính phủ thống nhất giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp phương án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đặc biệt, số vốn năm 2020 do các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề nghị chuyển trả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 25/9/2020 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020.

Đối với thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn các năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020, Chính phủ thống nhất cho phép các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được giải ngân toàn bộ số kế hoạch đầu tư vốn các năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Chính phủ cũng thống nhất về thời gian phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 còn lại chưa được giao sẽ đưa cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 có thời hạn đến ngày 30/9/2020. 

Sau thời hạn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sẽ rà soát số kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 chưa giao chi tiết của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Đồng thời, tổng hợp chung trong phương án cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Qua đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thu hồi, điều chuyển cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn và giải ngân tốt.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan