Toàn cảnh apple store tại Mỹ bị đập phá, hôi của - CEO Tử Quảng lại "nổ"...