Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) sáng 29/6 Bệnh nhân 91 phi công người Anh về nước ngày 12/7