GDP tăng trưởng thấp nhất 10 năm

GDP tăng trưởng thấp nhất 10 năm

Tăng trưởng GDP quý II ước đạt 0,36% và 6 tháng là 1,81%, đều là mức thấp nhất giai đoạn 2011-2020.Nguyên nhân là dịch Covid-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp trên thế giới và cầu nội địa giảm.Động ...
Lãi suất sẽ giữ ở mức thấp trong dài hạn

Lãi suất sẽ giữ ở mức thấp trong dài hạn

Theo các chuyên gia tài chính, việc NHNN hai lần cắt giảm các mức lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng trong tháng 3 và tháng 5 vừa qua đã có tác động định hướng đối ...