Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 35 tỷ USD trong 2020

Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 35 tỷ USD trong 2020

Năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 48,9 tỷ USD, tăng 17,9%, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 84,1 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc có giá trị 35,2 tỷ USD, tăng 3,74% so với năm 2019.