Giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp

Giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp

Sau hai đợt NHNN chủ động giảm lãi suất điều hành trong tháng 3 và tháng 5, trần lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng đã được kéo giảm từ mức 5%/năm xuống 4,25%/năm; lãi suất tối đa cho vay ngắn ...